O-Ring Cord - HTM seal

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH GIOĂNG ĐỆM CÔNG NGHIỆP HTM
Bán chạy

O-Ring CordP/N

Description

Size

2BA016W6

O-ring cord 1.60 NBR70

1.6mm

2BA018G6

O-ring cord 1.78 FPM75

1.78mm

2BA018W6

O-ring cord 1.78 NBR70

1.78mm

2BB018W6

O-ring cord 1.78 NBR70 REEL

1.78mm

2BA020G6

O-ring cord 2.00 FPM75

2mm

2BA020W6

O-ring cord 2.00 NBR70

2mm

2BB020G6

O-ring cord 2.00 FPM75 REEL

2mm

2BB020W6

O-ring cord 2.00 NBR70 REEL

2mm

2BA024G6

O-ring cord 2.40 FPM75

2.4mm

2BA024W6

O-ring cord 2.40 NBR70

2.4mm

2BB024W6

O-ring cord 2.40 NBR70 REEL

2.4mm

2BA025G6

O-ring cord 2.50 FPM75

2.5mm

2BA025W6

O-ring cord 2.50 NBR70

2.5mm

2BB025G6

O-ring cord 2.50 FPM75 REEL

2.5mm

2BB025W6

O-ring cord 2.50 NBR70 REEL

2.5mm

2BA026G6

O-ring cord 2.62 FPM75

2.62mm

2BA026W6

O-ring cord 2.62 NBR70

2.62mm

2BB026G6

O-ring cord 2.62 FPM75 REEL

2.62mm

2BB026W6

O-ring cord 2.62 NBR70 REEL

2.62mm

2BA027G6

O-ring cord 2.70 FPM75

2.7mm

2BA027W6

O-ring cord 2.70 NBR70

2.7mm

2BA030G6

O-ring cord 3.00 FPM75

3mm

2BA030W6

O-ring cord 3.00 NBR70

3mm

2BB030G6

O-ring cord 3.00 FPM75 REEL

3mm

2BB030W6

O-ring cord 3.00 NBR70 REEL

3mm

2BA032G6

O-ring cord 3.20 FPM75

3.2mm

2BA032W6

O-ring cord 3.20 NBR70

3.2mm

2BB032W6

O-ring cord 3.20 NBR70 REEL

3.2mm

2BA035G6

O-ring cord 3.53 FPM75

3.53mm

2BA035W6

O-ring cord 3.53 NBR70

3.53mm

2BB035G6

O-ring cord 3.53 FPM75 REEL

3.53mm

2BB035W6

O-ring cord 3.53 NBR70 REEL

3.53mm

2BA036G6

O-ring cord 3.60 FPM75

3.6mm

2BA036W6

O-ring cord 3.60 NBR70

3.6mm

2BA040G6

O-ring cord 4.00 FPM75

4mm

2BA040W6

O-ring cord 4.00 NBR70

4mm

2BB040G6

O-ring cord 4.00 FPM75 REEL

4mm

2BB040W6

O-ring cord 4.00 NBR70 REEL

4mm

2BA045G6

O-ring cord 4.50 FPM75

4.5mm

2BA045W6

O-ring cord 4.50 NBR70

4.5mm

2BB045G6

O-ring cord 4.50 FPM75 REEL

4.5mm

2BB045W6

O-ring cord 4.50 NBR70 REEL

4.5mm

2BA047G6

O-ring cord 4.75 FPM75

4.75mm

2BA047W6

O-ring cord 4.75 NBR70

4.75mm

2BA050G6

O-ring cord 5.00 FPM75

5mm

2BA050W6

O-ring cord 5.00 NBR70

5mm

2BB050G6

O-ring cord 5.00 FPM75 REEL

5mm

2BB050W6

O-ring cord 5.00 NBR70 REEL

5mm

2BA053G6

O-ring cord 5.34 FPM75

5.34mm

2BA053W6

O-ring cord 5.34 NBR70

5.34mm

2BB053G6

O-ring cord 5.34 FPM75 REEL

5.34mm

2BB053W6

O-ring cord 5.34 NBR70 REEL

5.34mm

2BA057G6

O-ring cord 5.70 FPM75

5.7mm

2BA057W6

O-ring cord 5.70 NBR70

5.7mm

2BB057G6

O-ring cord 5.70 FPM75 REEL

5.7mm

2BB057W6

O-ring cord 5.70 NBR70 REEL

5.7mm

2BA060G6

O-ring cord 6.00 FPM75

6mm

2BA060W6

O-ring cord 6.00 NBR70

6mm

2BB060G6

O-ring cord 6.00 FPM75 REEL

6mm

2BB060W6

O-ring cord 6.00 NBR70 REEL

6mm

2BA064G6

O-ring cord 6.40 FPM75

6.4mm

2BA064W6

O-ring cord 6.40 NBR70

6.4mm

2BB064G6

O-ring cord 6.40 FPM75 REEL

6.4mm

2BB064W6

O-ring cord 6.40 NBR70 REEL

6.4mm

2BA065G6

O-ring cord 6.50 FPM75

6.5mm

2BA065W6

O-ring cord 6.50 NBR70

6.5mm

2BB065G6

O-ring cord 6.50 FPM75 REEL

6.5mm

2BA070G6

O-ring cord 7.00 FPM75

7mm

2BA070W6

O-ring cord 7.00 NBR70

7mm

2BB070G6

O-ring cord 7.00 FPM75 REEL

7mm

2BB070W6

O-ring cord 7.00 NBR70 REEL

7mm

2BA075G6

O-ring cord 7.50 FPM75

7.5mm

2BA080G6

O-ring cord 8.00 FPM75

8mm

2BA080W6

O-ring cord 8.00 NBR70

8mm

2BB080G6

O-ring cord 8.00 FPM75 REEL

8mm

2BB080W6

O-ring cord 8.00 NBR70 REEL

8mm

2BA084G6

O-ring cord 8.40 FPM75

8.4mm
Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH GIOĂNG ĐỆM CÔNG NGHIỆP HTM

Địa chỉ: P.401, Tầng 4, Khu đất đấu giá A1, A2, A3, P. Cự Khối, Q. Long Biên, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: P.214 - K13 Đô Thị Việt Hưng, Đường Thép Mới, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24)-32161195  -  Fax: (+84-24)-32161195
Website:www.htm-seals.com 
Email: info@htm-seals.com
Hotline: 0982 02 33 98 (Zalo, Viber)

Kết nối với chúng tôi

scroll